wrzesień 21, 2020

21 września 2020

Zasady udostępniania danych z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej

Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że powszechnie dostępne zestawienia statystyczne z bazy danych SIO są publikowane na stronach: 1. Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) https://rspo.gov.pl/ 2. Portalu Otwarte Dane (należy wybrać filtr: dostawca danych – Ministerstwo Edukacji i Nauki) https://dane.gov.pl/dataset 3. Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (po wybraniu dziedziny: szkolnictwo) https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start 4. Centrum […]