Wrzesień 21, 2020

21 września 2020

Zasady udostępniania danych z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej

Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że powszechnie dostępne zestawienia statystyczne z bazy danych SIO są publikowane na stronach: 1. Portalu Otwarte Dane (serwis prowadzony przez Ministerstwo Cyfryzacji; należy wybrać filtr: dostawca danych – Ministerstwo Edukacji Narodowej) https://dane.gov.pl/dataset 2. Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (po wybraniu dziedziny: szkolnictwo) https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start 3. Centrum Informatycznego Edukacji (archiwalne dane […]