wrzesień 22, 2020

22 września 2020

Powołanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Wojewoda Wielkopolski Pan Łukasz Mikołajczyk wręczył 22 września br. Panu Robertowi Gawłowi, podpisany przez Ministra Edukacji Narodowej, akt powołania na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Pan Robert Gaweł z wykształcenia jest historykiem i nauczycielem, absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1991 do 2014 roku pracował jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie […]

22 września 2020

Bezpłatna platforma do wspomagania nauki wychowania fizycznego

Bezpłatna platforma do wspomagania nauki wychowania fizycznego jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: http://ewf.edu.pl – innowacyjny, autorski system generowania lekcji WF w związku z COVID 19. Rozwiązanie to stanowi alternatywę dla zajęć WF. Dzięki niemu nauczyciele WF mogą pracować zdalnie ze swoimi uczniami, a w czasie normalnej stacjonarnej pracy platforma jest uzupełnieniem merytorycznym dla nauczycieli […]

22 września 2020

Programy stypendialne dla młodzieży

Program stypendialny „Klasa” Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci Program stypendialny Fundacji EFC EducationUSA – szkolnictwo wyższe w Stanach Zjednoczonych Program Flex dla uczniów – nauka w amerykańskiej szkole średniej Program stypendialny IKEA FAMILY Fundusz Stypendialny Talenty dla uczniów i studentów Stypendia pomostowe Serwis mojestypendium.pl – wyszukiwarka stypendiów i staży Projekt Społeczny „Dzwonek na obiad”