wrzesień 24, 2020

24 września 2020

Prawa i obowiązki rodziców

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, ponieważ nie jest zdolne do samodzielnego prowadzenia swoich spraw. Z tego względu wymaga pomocy i ochrony ze strony osób dorosłych. Taką pomoc i ochronę zarazem ma dziecku gwarantować przysługująca rodzicom władza rodzicielska. Władza rodzicielska to prawa i obowiązki rodziców względem dziecka. W związku z dużym zainteresowaniem problematyką Praw Rodziców i […]

24 września 2020

Portal OSE IT Szkoła

OSE IT Szkoła to platforma edukacyjna z dostępem do bezpłatnych materiałów i kursów e‑learningowych. Szkolenia z zakresu m.in. bezpiecznego korzystania z internetu, sztucznej inteligencji, programowania czy baz danych skierowane są zarówno do uczniów, jak i nauczycieli. Portal OSE IT Szkoła powstał z połączenia znanego i lubianego przez użytkowników portalu IT Szkoła z zasobami Ogólnopolskiej Sieci […]

24 września 2020

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Kuratorium Oświaty w Poznaniu Kuratorium Oświaty w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Data publikacji strony internetowej: 2009-12-18 Data ostatniej istotnej aktualizacji: […]