wrzesień 26, 2020

26 września 2020

Wykaz organizatorów kursów na kierownika i na wychowawcę wypoczynku

Podstawa prawna: art. 92q ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 poz. 1915, z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. poz.452, z późn. zm.). Najważniejsze informacje: prowadzenie kursów nie wymaga zgody Wielkopolskiego Kuratora […]