Wrzesień 2020

24 września 2020

Portal OSE IT Szkoła

OSE IT Szkoła to platforma edukacyjna z dostępem do bezpłatnych materiałów i kursów e‑learningowych. Szkolenia z zakresu m.in. bezpiecznego korzystania z internetu, sztucznej inteligencji, programowania czy baz danych skierowane są zarówno do uczniów, jak i nauczycieli. Portal OSE IT Szkoła powstał z połączenia znanego i lubianego przez użytkowników portalu IT Szkoła z zasobami Ogólnopolskiej Sieci […]

24 września 2020

Deklaracja dostępności

Kuratorium Oświaty w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Data publikacji strony internetowej: 2009-12-18 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-01-24 Status pod względem zgodności z […]

23 września 2020

Stopień trzeci Wojewódzkiego Konkursu Kształcenia Słuchu pt. „Ptaków Śpiew” 2020

Szanowni Państwo Uczestnicy, Opiekunowie i Dyrektorzy szkół, informujemy, że trzeci stopień konkursu odbędzie się 1 października 2020 r. (w godz. od 11.00 do 13.15) w Kolegium Stanisława Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Wydział Leśny, przy ul. Wojska Polskiego 52. Zgodnie z zapowiedzią regulaminową na trzecim stopniu konkursu w pierwszej części odbędzie się turniej finałowy dla […]

22 września 2020

Powołanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Wojewoda Wielkopolski Pan Łukasz Mikołajczyk wręczył 22 września br. Panu Robertowi Gawłowi, podpisany przez Ministra Edukacji Narodowej, akt powołania na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Pan Robert Gaweł z wykształcenia jest historykiem i nauczycielem, absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1991 do 2014 roku pracował jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie […]

22 września 2020

Bezpłatna platforma do wspomagania nauki wychowania fizycznego

Bezpłatna platforma do wspomagania nauki wychowania fizycznego jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: http://ewf.edu.pl – innowacyjny, autorski system generowania lekcji WF w związku z COVID 19. Rozwiązanie to stanowi alternatywę dla zajęć WF. Dzięki niemu nauczyciele WF mogą pracować zdalnie ze swoimi uczniami, a w czasie normalnej stacjonarnej pracy platforma jest uzupełnieniem merytorycznym dla nauczycieli […]

22 września 2020

Programy stypendialne dla młodzieży

Program stypendialny „Klasa” Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci Program stypendialny Fundacji EFC EducationUSA – szkolnictwo wyższe w Stanach Zjednoczonych Program Flex dla uczniów – nauka w amerykańskiej szkole średniej Program stypendialny IKEA FAMILY Fundusz Stypendialny Talenty dla uczniów i studentów Stypendia pomostowe Serwis mojestypendium.pl – wyszukiwarka stypendiów i staży Projekt Społeczny „Dzwonek na obiad”

21 września 2020

Zasady udostępniania danych z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej

Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że powszechnie dostępne zestawienia statystyczne z bazy danych SIO są publikowane na stronach: 1. Portalu Otwarte Dane (serwis prowadzony przez Ministerstwo Cyfryzacji; należy wybrać filtr: dostawca danych – Ministerstwo Edukacji Narodowej) https://dane.gov.pl/dataset 2. Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (po wybraniu dziedziny: szkolnictwo) https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start 3. Centrum Informatycznego Edukacji (archiwalne dane […]