październik 7, 2020

7 października 2020

Medale i odznaczenia oraz nagrody dla nauczycieli i pracowników oświaty przyznane w 2020

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie oraz inne organy prowadzące szkoły, przedszkola i placówki Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje o nadanych w 2020 roku krzyżach zasługi, medalach za długoletnią służbę, medalach Komisji Edukacji Narodowej oraz przyznanych nagrodach Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej. Gratuluję osobom odznaczonym i […]