Październik 9, 2020

9 października 2020

Projekty Uniwersytetu Dzieci w Klasie

Fundacja Uniwersytet Dzieci zaprasza nauczycieli klas 1-3 i 4-8 do udziału w jednym z 19 bezpłatnych projektów edukacyjnych w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie. Bezpłatne projekty edukacyjne dla nauczycieli to cykle 8 lekcji, skupionych wokół jednego tematu, które pozwalają klasie pełniej zrozumieć wybrane zagadnienie. Oprócz ciekawych pomysłów na zajęcia, projekt daje dodatkowe korzyści: materiały […]

9 października 2020

Procedura stosowana w postępowaniu kwalifikacyjnym o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Uprzejmie prosimy o dochowanie szczególnej staranności przy sporządzaniu dokumentacji, gdyż z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu dokumentacja załączona do wniosku nie będzie analizowana na bieżąco, a uzupełnienie braków formalnych będzie możliwe wyłącznie w drodze korespondencyjnej, po jednokrotnym wezwaniu, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Formularz karty informacyjnej i wniosku o nadanie stopnia awansu […]