październik 19, 2020

19 października 2020

Rodzice i dzieci – partnerzy w cyfrowym świecie

Dnia 8 października 2020 r. odbyła się konferencja organizowana przez Wojewodę Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” w ramach Wielkopolskiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. Służyła ona dyskusji o zagrożeniach w wirtualnym świecie. Była szansą na poznanie mechanizmów służących ochronie dzieci w sieci. Jednym z celów konferencji było też dostarczenie pedagogom […]

19 października 2020

Szkolne pakiety multimedialne

W ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), którego celem jest zapewnienie szkołom dostępu do szybkiego internetu, uruchomione zostało dodatkowe działanie, w ramach którego do 1 600 szkół uczestniczących w programie OSE zostaną przekazane szkolne pakiety multimedialne składające się z 25 tabletów wraz z etui, klawiaturą, rysikiem i usługą mobilnego dostępu do sieci internetu, świadczoną do […]