styczeń 10, 2021

10 stycznia 2021

Informacja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie dobrowolnych badań

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych oraz szkół specjalnych województwa wielkopolskiego   Nawiązując do przesyłanych w ostatnim czasie do Państwa szkół informacji Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, przypominam, że od 11 do 15 stycznia 2021 r. przeprowadzane będą, na terenie naszego województwa, bezpłatne badania diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych oraz pracowników […]