Luty 2, 2021

2 lutego 2021

Kontakt – rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół Joanna Borowicz – starszy wizytator, tel. 780 386 029 Wydział Nadzoru Pedagogicznego Barbara Zatorska – starszy wizytator, tel. 780 386 050 Delegatura w Kaliszu Beata Wawszczak – wizytator, tel. 600 870 579 Delegatura w Koninie Karol Świderski – starszy wizytator, tel. 780 386 111 Delegatura w Lesznie Agnieszka Rzepka – […]

2 lutego 2021

Pytania i odpowiedzi – rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

W jakich terminach zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne? Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do: klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia klas wstępnych określił Minister Edukacji i Nauki. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do: publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych i publicznych szkół dla dorosłych dla województwa wielkopolskiego określił Wielkopolski […]