marzec 1, 2021

1 marca 2021

Organizacja posiedzeń rad pedagogicznych

Szanowni Państwo Dyrektorzy,  uprzejmie przypominam, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty posiedzenia rad pedagogicznych mogą – i powinny – być prowadzone w sposób zdalny lub z wykorzystaniem łączności telefonicznej, a uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym. Zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. […]