Kwiecień 15, 2021

15 kwietnia 2021

Wyniki Ogólnopolskiego Przeglądu Hymnów Szkolnych opiewających Powstanie Wielkopolskie 1918/19 i jego Bohaterów

Przegląd został zorganizowany po raz pierwszy. Pomysłodawcą i inicjatorem współpracy przy jego przygotowaniu i przeprowadzeniu było Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. W przeglądzie mogły wziąć udział wszystkie typy szkół, których hymn związany był z Powstaniem Wielkopolskim 1918/19 i jego bohaterami. Dotyczyło to szkół w Polsce i szkół polskich za granicą. Z uwagi na konieczność uwzględnienia funkcjonowania […]

15 kwietnia 2021

Szkolenie Dopalacze i narkotyki – diagnoza problemów i formy działania

Szkolenie seminaryjno-warsztatowe na temat rozpoznawania problemów wynikających z używania, nadużywania lub uzależnienia od narkotyków i dopalaczy w zakresie diagnozy, dynamiki i mechanizmów uzależnienia oraz wiedzy i umiejętności z zakresu metod interwencji, pomocy i leczenia. Oferta skierowana jest do pedagogów, psychologów, kuratorów i pracowników socjalnych – specjalistów działających na rzecz mieszkańców Poznania. Zawartość merytoryczna: • Trendy, […]

15 kwietnia 2021

Kampania edukacyjna Cash Lajf Balans

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zrealizowało kampanię edukacyjną „Cash Lajf Balans”, skierowaną do młodzieży w wieku 15-19 lat z Polski Wschodniej. Celem kampanii było promowanie postaw przedsiębiorczych i przybliżanie podstaw biznesu oraz zaznajomienie młodzieży z ofertą Funduszy Europejskich na start i rozwój biznesu. Materiały przygotowane w ramach kampanii mogą zostać z powodzeniem wykorzystane przez nauczycieli […]