Kwiecień 29, 2021

29 kwietnia 2021

Wykaz kandydatów do nadania medali i odznaczeń państwowych – 2021

Wielkopolski Kurator Oświaty podaje listę kandydatów do nadania medali i odznaczeń państwowych, przesłanych do uprawnionego organu celem dalszej weryfikacji. Załączniki Zał. nr 1. Kandydaci do nadania Krzyża Zasługi Data: 2021-04-29, rozmiar: 15 KB Zał. nr 2. Kandydaci do nadania Medalu za Długoletnią Służbę Data: 2021-04-29, rozmiar: 18 KB Zał. nr 3. Kandydaci do nadania Medalu […]

29 kwietnia 2021

Nabór do projektu grantowego – zajęcia informatyczne

Centrum Mistrzostwa Informatycznego to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Partnerem Wiodącym Projektu jest Politechnika Łódzka, która realizuje go wraz z Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, Politechniką Gdańską, Akademią Górniczo – Hutniczą, oraz Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog i Stowarzyszeniem I love […]

29 kwietnia 2021

Wykaz kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty – 2021

Uprzejmie informuję, że Wielkopolski Kurator Oświaty zdecydował o przekazaniu do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty przedłożonych wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty: 1) Panu Janowi Sibilskiemu, 2) Pani Zycie Czechowskiej, 3) Pani Annie Rogackiej, 4) Panu Markowi Tomickiemu. Skierowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty powyższych wniosków do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie […]