maj 27, 2021

27 maja 2021

Zmiana w Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Zmiana w Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.), dokonał w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa zmiany polegającej na wskazaniu […]

27 maja 2021

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

Wojewoda Wielkopolski unieważnia zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu na zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań ze względu na istotne naruszenie prawa Działając w oparciu o art. 56 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe, Wielkopolski Kurator Oświaty zawiadomił Wojewodę Wielkopolskiego o możliwości naruszenia przepisów poprzez wydanie przez Dyrektora Wydziału Oświaty Miasta Poznania Zarządzenia […]