czerwiec 8, 2021

8 czerwca 2021

Potrzeby w związku ze skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – 2021

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty przypomina, iż w przypadkach strat ponoszonych w wyniku negatywnych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczu nawalnego, gradobicia lub powodzi, istnieje możliwość udzielenia pomocy dzieciom i uczniom w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w […]