Czerwiec 18, 2021

18 czerwca 2021

Podsumowanie projektu „Szkoła Ćwiczeń w Suchym Lesie”

W dniach 11-12 czerwca br. odbyła się konferencja oraz warsztaty online będąca podsumowaniem projektu „Szkoła Ćwiczeń w Suchym Lesie”. Projekt ten był realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II nr 2 w Suchym Lesie Ze Szkołą Ćwiczeń współpracowały następujące placówki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 109 w Zespole Szkół nr 109 w Poznaniu […]

18 czerwca 2021

Konkurs NBP na scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych

Narodowy Bank Polski zaprasza nauczycieli do udziału w konkursie na najlepszy scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych na temat: „Zanim wydam… O finansach w przedszkolach i szkołach”. Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu autorskiego scenariusza, a następnie – w przypadku, gdy scenariusz zostanie nagrodzony w konkursie – […]

18 czerwca 2021

Konkurs „Święty Jan Paweł II – patronem, światłem, drogowskazem” – wręczenie gratulacji

Szanowni Uczestnicy, Nauczyciele, Dyrektorzy i Opiekunowie Wojewódzki Konkurs „Święty Jan Paweł II – patronem, światłem, drogowskazem” dobiegł końca już w marcu. Jednak ze względu na pandemię i panujące obostrzenia nie mogła się odbyć uroczystość wręczenia gratulacji laureatom Konkursu. W związku z tym, Wielkopolski Kurator Oświaty planuje zorganizować ww. uroczystość we wrześniu br. Informacja o terminie […]

18 czerwca 2021

Inicjatywa ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym

Do Społeczności Szkolnej województwa wielkopolskiego, 103 lata temu Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy zakończyła się zwycięskim zbrojnym Powstaniem. Wyjątkowość naszego regionu, ogarniętego walkami przejawiała się w niezachwianej walce prowadzonej nie tyko orężem, ale przede wszystkim realizowaniem XIX wiecznych idei pracy organicznej. Wielkopolska zawsze zajmowała szczególne miejsce w dziejach naszej Ojczyzny. Przywołać można w tym miejscu także […]