lipiec 2021

17 lipca 2021

Akty prawne – SIO

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2021, poz. 584) Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych […]

15 lipca 2021

Wieloodcinkowy cykl video „Kala i Pszczoły”

Projekt zrealizowany został przy współpracy z Interaktywnym Centrum Pszczelarstwa APILANDIA. Działania Fundacji skupiają się na upowszechnianiu wiedzy na temat środowiska naturalnego, ekologii oraz pszczelarstwa. Video ma umożliwić najmłodszym, skuteczną edukację połączoną z twórczym podejściem do zdobywania wiedzy nt. otaczającego świata. Zadaniem cyklu video jest pobudzenie w najmłodszych zaangażowania, w troskę o ekosystem w którym funkcjonujemy; […]

14 lipca 2021

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych następujących przedmiotów: język polski, język polski jako obcy, język angielski, język niemiecki, matematyka, informatyka, biologia, historia i wos, fizyka, geografia, chemia, technika, przyroda, etyka,kształcenie zawodowe, psycholog/pedagog szkolny, kształcenie specjalne i integracyjne oraz edukacja włączająca, edukacja dla bezpieczeństwa, biblioteki szkolne, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie […]

9 lipca 2021

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo, Minister Edukacji i Nauki ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022: Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. […]

2 lipca 2021

Gala finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski

Dnia 29 czerwca 2021 r. odbyła się gala finałowa I Ogólnopolskiego Konkursu „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”. Konkurs został zorganizowany przez  Kuratorium Oświaty w Poznaniu we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Patronat nad konkursem objął Minister Edukacji […]

2 lipca 2021

Seminarium i spotkanie z nowo powołanymi doradcami metodycznymi

Wielkopolski Kurator Oświaty podczas uroczystości zorganizowanej 18 czerwca 2021 r w Zamku w Gołuchowie oraz 22 czerwca 2021 r. w Muzeum Sztuki Użytkowej, wręczył – wraz z panem Czesławem Kruczkiem, zastępcą dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – powierzenia nowym doradcom metodycznym. Spotkania były poświęcone tematyce wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego […]