Lipiec 15, 2021

15 lipca 2021

Wieloodcinkowy cykl video „Kala i Pszczoły”

Projekt zrealizowany został przy współpracy z Interaktywnym Centrum Pszczelarstwa APILANDIA. Działania Fundacji skupiają się na upowszechnianiu wiedzy na temat środowiska naturalnego, ekologii oraz pszczelarstwa. Video ma umożliwić najmłodszym, skuteczną edukację połączoną z twórczym podejściem do zdobywania wiedzy nt. otaczającego świata. Zadaniem cyklu video jest pobudzenie w najmłodszych zaangażowania, w troskę o ekosystem w którym funkcjonujemy; […]

15 lipca 2021

Konkurs Rady Europy „My Rights, My Voice” – Moje Prawa, Mój głos

O tym jak rozumieją swoje prawa, opowiedzą młodzi uczestnicy konkursu Rady Europy. Mogą to zrobić na wiele sposobów: za pomocą przemówienia, scenki teatralnej lub musicalowej, rysunku, czy też rzeźby. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat. Zachęcamy do udziału! Konkurs służy promowaniu wśród dzieci świadomości przysługujących im praw. Ma także zachęcić […]