sierpień 2, 2021

2 sierpnia 2021

mLegitymacja szkolna

Szanowni Państwo Dyrektorzy mLegitymacja to elektroniczna wersja tradycyjnej legitymacji szkolnej, czyli legitymacja w smartfonie. Dzięki mLegitymacji uczeń może potwierdzić swoją tożsamość i przynależność do szkoły, a także skorzystać z przysługujących mu ulg i zwolnień z opłat. To bezpłatne, bezpieczne i nowoczesne narzędzie cenione jest zarówno przez uczniów, jak i rodziców. Zapraszamy na stronę: https://ose.gov.pl/lista-szkol-mlegitymacja, wprowadź […]