sierpień 22, 2021

22 sierpnia 2021

Kierownictwo Kuratorium

Wielkopolski Kurator Oświaty – Robert Gaweł sekretariat pok. 334 tel. 61 670 40 83 e-mail: sekretariat.wko@ko.poznan.pl Wicekurator Oświaty – Aleksandra Kuź sekretariat pok. 336 tel. 61 670 40 84 e-mail: sekretariat.wk@ko.poznan.pl Wicekurator Oświaty – Zbigniew Talaga sekretariat pok. 336 tel. 61 670 40 84 e-mail: sekretariat.wk@ko.poznan.pl Wydział Nadzoru Pedagogicznego – Dyrektor Maria Jedlińska-Pyssa sekretariat pok. […]

22 sierpnia 2021

Wydziały w Poznaniu

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon 1. Robert Gaweł kurator oświaty 333 61 670 40 83 2. Aneta Gęsikiewicz-Nawrocka specjalista – sekretariat 334 61 670 40 83 3. Aleksandra Kuź wicekurator oświaty 335 61 670 40 84 4. Zbigniew Talaga wicekurator oświaty 337 61 670 40 84 5. Elżbieta Tołstołucka inspektor – sekretariat 336 […]

22 sierpnia 2021

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Poznaniu ul. Tadeusza Kościuszki 93, 61-716 Poznań tel. 61 670 40 81 e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl (korespondencję prosimy kierować na adres ul. Tadeusza Kościuszki 93, 61-716 Poznań) Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół Plac Wolności 18, 61-739 Poznań Informacja dla prasy tel. 662 381 792 e-mail: mediainfo@ko.poznan.pl Delegatura w Kaliszu ul. Kolegialna 4, […]