wrzesień 13, 2021

13 września 2021

Bezpłatne scenariusze edukacyjne dotyczące problematyki COVID-19 – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego

W odpowiedzi na wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące przeprowadzenia w szkołach akcji szczepień profilaktycznych  przeciwko COVID-19 dla uczniów w wieku 12-18 lat, jak również zapotrzebowanie szkół w zakresie modyfikacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego o treści związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i profilaktyką chorób zakaźnych, pracownicy Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego opracowali […]