październik 5, 2021

5 października 2021

Międzynarodowa wymiana młodzieży – PNWM

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Minister Edukacji i Nauki ogłosił, że w roku szkolnym 2021/2022 jednym z priorytetów jest wsparcie uczniów w odbudowie relacji rówieśniczych oraz więzi z nauczycielami. Pomocnym narzędziem w tym zakresie może być międzynarodowa wymiana młodzieży. W związku z tym warto, aby szkoły oraz placówki oświatowe podejmowały współpracę międzynarodową i umożliwiały uczniom kontaktów z […]