październik 6, 2021

6 października 2021

Finał Wojewódzkiego Konkursu „Ptaków Śpiew” rozpoznawanie śpiewu i odgłosów ptaków polskich 2021

Informujemy, że trzeci stopień konkursu – turniej finałowy, odbył się 1 października 2021 r., o godzinie 1100 w Kolegium Stanisława Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest to symboliczna data początek Europejskich Dni Ptaków, którym w tym roku patronuje raniuszek. Przybyli na finał, najbardziej wrażliwi na dźwięki, muzykę i piękno otaczającej nas przyrody, uczniowie wielkopolskich szkół […]