październik 8, 2021

8 października 2021

100-lecia powstania Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Koninie

Pani Aleksandra Kuź – wicekurator oświaty reprezentowała Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na uroczystości 100-lecia powstania Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Koninie, która odbyła się 1 października 2021 r. w Konińskim Domu Kultury. Ze strony Kuratorium Oświaty w Poznaniu obecny był również Pan Arkadiusz Chmielewski – dyrektor konińskiej delegatury oraz Pan Jerzy Licki – specjalista ds. obronnych. […]