październik 12, 2021

12 października 2021

Program edukacyjny Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie zaprasza szkoły z województwa wielkopolskiego do realizacji w roku szkolnym 2021/2022 programu edukacyjnego Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, adresowanego do uczniów  liceów i techników, w ramach którego uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę. Celem programu jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej. Program […]

12 października 2021

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Mutyzm wybiórczy – o lęku bez lęku”

Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”. Projekt został objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka. Celem przedsięwzięcia jest rozpowszechnienie wiedzy o zaburzeniu lękowym, jakim jest mutyzm wybiórczy. Ogólnopolski Projekt edukacyjny „Mutyzm wybiórczy – o lęku bez lęku” skierowany jest do uczniów i wychowawców klas IV – VIII szkół podstawowych. Przygotowany materiał zawiera treści teoretyczne […]