październik 2021

8 października 2021

100-lecia powstania Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Koninie

Pani Aleksandra Kuź – wicekurator oświaty reprezentowała Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na uroczystości 100-lecia powstania Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Koninie, która odbyła się 1 października 2021 r. w Konińskim Domu Kultury. Ze strony Kuratorium Oświaty w Poznaniu obecny był również Pan Arkadiusz Chmielewski – dyrektor konińskiej delegatury oraz Pan Jerzy Licki – specjalista ds. obronnych. […]

7 października 2021

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa wielkopolskiego, przekazujemy w załączeniu wytyczne dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2, przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku obowiązkowo zapewnianego przez gminy bezpłatnego dowozu i opieki niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży oraz uczniom (art. 32 ust. 6 i art. […]

6 października 2021

Finał Wojewódzkiego Konkursu „Ptaków Śpiew” rozpoznawanie śpiewu i odgłosów ptaków polskich 2021

Informujemy, że trzeci stopień konkursu – turniej finałowy, odbył się 1 października 2021 r., o godzinie 1100 w Kolegium Stanisława Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest to symboliczna data początek Europejskich Dni Ptaków, którym w tym roku patronuje raniuszek. Przybyli na finał, najbardziej wrażliwi na dźwięki, muzykę i piękno otaczającej nas przyrody, uczniowie wielkopolskich szkół […]

5 października 2021

Międzynarodowa wymiana młodzieży – PNWM

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Minister Edukacji i Nauki ogłosił, że w roku szkolnym 2021/2022 jednym z priorytetów jest wsparcie uczniów w odbudowie relacji rówieśniczych oraz więzi z nauczycielami. Pomocnym narzędziem w tym zakresie może być międzynarodowa wymiana młodzieży. W związku z tym warto, aby szkoły oraz placówki oświatowe podejmowały współpracę międzynarodową i umożliwiały uczniom kontaktów z […]

4 października 2021

Kontrola „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie informuję, że na platformie na platformie nadzoru pedagogicznego (npseo) został zamieszczony arkusz kontroli „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”. Kontrola będzie dotyczyła zgodności z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych w publicznych szkołach ponadpodstawowych z oddziałami międzynarodowymi i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych z oddziałami międzynarodowymi. Kontrola zostanie przeprowadzona w wymienionych szkołach w […]

4 października 2021

Wykaz osób, które otrzymały odznaczenia państwowe i resortowe, a także nagrodę Ministra Edukacji i Nauki oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – rok szkolny 2021/2022

W załącznikach 1-5 zamieszczamy wykazy osób z woj. wielkopolskiego, które otrzymały odznaczenia państwowe i resortowe (krzyże zasługi, medale za długoletnią służbę, medale Komisji Edukacji Narodowej) oraz nagrodę Ministra Edukacji i Nauki i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022. Załączniki Zał. nr 1. Krzyż Zasługi Data: 2021-10-08, rozmiar: 15 KB Zał. nr 2. Medal za […]

4 października 2021

Konkurs plastyczny „Z rodziną najlepiej”

W wielkopolskim urzędzie wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość podsumowująca konkurs plastyczny pt. „Z rodziną najlepiej”. Wicekurator wielkopolski Aleksandra Kuź wraz w wicewojewodą Anetą Niestrawską wręczyły nagrody oraz wyróżnienia dla autorów najlepszych prac. Inicjatorem wydarzenia byli wojewoda wielkopolski Michał Zieliński i rada rodziny przy wojewodzie wielkopolskim we współpracy z wielkopolskim kuratorem oświaty. Konkurs adresowany był […]

3 października 2021

Nauczyciel dla ucznia – zmiana statusu zawodowego nauczyciela

Dnia 21 września br. w gmachu MEiN odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych i samorządów z udziałem członków kierownictwa MEiN. Podczas spotkania zostały przedstawione zmiany w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli dotyczące takich obszarów jak: system wynagradzania, podwyższenie płac, a także czas pracy nauczycieli, awans zawodowy oraz […]