listopad 19, 2021

19 listopada 2021

95 lat temu utworzono Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, a 60 lat temu odtworzono po II wojnie światowej Poznański Oddział PTSM

Szanowni Państwo, 95 lat temu zostało utworzone Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (PTSM), które upowszechnia krajoznawstwo i turystykę wśród dzieci i młodzieży. Zorganizowana sieć schronisk młodzieżowych jako najtańszej bazy noclegowej, upowszechnianie obozów wędrownych oraz organizowanie szkolnych, środowiskowych, wojewódzkich i centralnych imprez turystycznych – to godny zauważenia dorobek Towarzystwa. Należy podkreślić, iż w wielu wielkopolskich szkołach aktywnie […]