listopad 2021

23 listopada 2021

Otwarcie Regionalnego Punktu Informacyjnego

Dnia 16 listopada 2021 r. odbyła się Konferencja poświęcona otwarciu Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE i wymianom międzynarodowym oraz interdyscyplinarnym projektom eTwinning”. Organizatorem Konferencji był Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Schloss Trebnitz – Pełnomocnik ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. Wydarzenie […]

23 listopada 2021

Konferencja pt.: Jak żyć „wystarczająco dobrze i wspierać zdrowie psychiczne”

Dnia 19 listopada 2021 r. odbyła się Konferencja naukowo – szkoleniowa pt.: Jak żyć „wystarczająco dobrze”  i wspierać zdrowie psychiczne w trudnych czasach – wyzwania i rozwiązania”. Celem konferencji było przede wszystkim wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności dbania o własne zdrowie psychiczne oraz fizyczne a także nauczenie ich praktycznego budowania zasobów odpornościowych. Wykładowcy zaprezentowali […]

23 listopada 2021

Konferencja pt. „Wzmacnianie kondycji psychicznej nastolatków”

Dnia 18 listopada 2021 r. w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym odbyła się – stacjonarnie oraz poprzez transmisję online – konferencja pt. „Wzmacnianie kondycji psychicznej nastolatków w oparciu o badania i metody profilaktyki zintegrowanej. Inicjacja współpracy ze szkołami i placówkami województwa wielkopolskiego”. Celem konferencji było nawiązanie współpracy szkół i placówek województwa wielkopolskiego z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej na […]

23 listopada 2021

Konsultacje „Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia”

Ponad 2200 podmiotów z Wielkopolski – szkół, fundacji i stowarzyszeń –  wzięło udział w konferencji konsultacyjnej, podczas której uczestnicy mieli możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” – wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego podczas wideokonferencji reprezentowała wicewojewoda Aneta Niestrawska. Obecny był również organizator konsultacji Pełnomocnik Rządu […]

22 listopada 2021

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dotyczący przedsięwzięć patriotycznych i społecznych

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.” Cyprian Kamil Norwid Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego Wydarzenia ostatnich miesięcy, w tym rozgrywające się w ostatnich dniach dramatyczne sytuacje na wschodniej granicy naszego kraju niepokoją, zajmują serca i myśli nas wszystkich. W wielu szkołach uczniowie zwracają się do Państwa z różnymi problemami, pytaniami […]

19 listopada 2021

95 lat temu utworzono Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, a 60 lat temu odtworzono po II wojnie światowej Poznański Oddział PTSM

Szanowni Państwo, 95 lat temu zostało utworzone Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (PTSM), które upowszechnia krajoznawstwo i turystykę wśród dzieci i młodzieży. Zorganizowana sieć schronisk młodzieżowych jako najtańszej bazy noclegowej, upowszechnianie obozów wędrownych oraz organizowanie szkolnych, środowiskowych, wojewódzkich i centralnych imprez turystycznych – to godny zauważenia dorobek Towarzystwa. Należy podkreślić, iż w wielu wielkopolskich szkołach aktywnie […]

18 listopada 2021

II Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski

„Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krótkich, lecz ciągłych, codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek jest kompletnie jałowy. Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne.” Ignacy […]

15 listopada 2021

Historia i teraźniejszość zamiast wiedzy o społeczeństwie – nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych od 1 września 2022

Jeszcze w grudniu do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych trafi projekt podstawy programowej przedmiotu historia i teraźniejszość. Przedmiot zostanie wprowadzony od 1 września 2022 r. w klasie I szkoły ponadpodstawowej, zastępując wiedzę o społeczeństwie. Do końca listopada br. będą trwały prace ekspertów w tym zakresie. Historia i teraźniejszość a wiedza o społeczeństwie Nowy przedmiot historia […]