grudzień 1, 2021

1 grudnia 2021

Raport pt. Nastolatki 3.0

NASK publikuje od 2014 roku co dwa lata raport, w którym prezentuje wyniki badań dających obraz tego, jak polskie nastolatki postrzegają internet i jakie są preferencje tej grupy użytkowników w obszarze cyfrowej aktywności. Zawarte w nim informacje dotyczą zarówno zagrożeń, z którymi spotyka się młodzież w sieci, jak i sposobów korzystania z Internetu w życiu […]