grudzień 29, 2021

29 grudnia 2021

Przyznany udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięć – 2022

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza listę wnioskodawców, którzy otrzymają wsparcie finansowe w organizacji olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów. Wnioskodawcy w terminie późniejszym otrzymają pismo w sprawie wysokości udziału finansowego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w przedsięwzięciu. Załączniki Lista wnioskodawców, którzy otrzymali wsparcie finansowe Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w 2022 r. Data: 2021-12-29, […]

29 grudnia 2021

Egzaminy czeladnicze – informacje Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Branżowych szkół i stopnia Województwa wielkopolskiego W związku ze zmianami w zakresie organizacji egzaminów czeladniczych w 2022 roku, wynikających z wejścia w życie art. 44 q ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) i dotyczących obowiązku przystąpienia do odpowiednio egzaminu zawodowego lub egzaminu czeladniczego przez ucznia trzeciej klasy […]