styczeń 10, 2022

10 stycznia 2022

Komunikat dotyczący przeprowadzenia stopnia rejonowego

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczestnicy. Gratulujemy zakwalifikowania się do stopni rejonowych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2021/2022! Zgodnie z regulaminami konkursów miejscem przeprowadzenia stopnia rejonowego Wojewódzkiego Konkursu z danego przedmiotu jest szkoła, w której uczestnicy stopnia szkolnego (uczniowie tej szkoły) zakwalifikowali się do stopnia rejonowego. Zadania dyrektora i komisji konkursowych w tym względzie są opisane w regulaminach […]

10 stycznia 2022

Informacja Ministerstwa Finansów dotycząca wynagrodzeń

W styczniu br. część pracowników otrzymała niższe wynagrodzenie „na rękę” niż w ubiegłym roku. Było to spowodowane m.in. niepotrzebnie złożonym wnioskiem o rezygnację z ulgi dla klasy średniej lub niepobraniem przez pracodawcę przy zatrudnieniu tzw. formularza PIT-2, który pozwala zastosować kwotę wolną już na etapie zaliczek. Monitorując na bieżąco sytuację i odpowiadając na przypadki wypłaty […]