styczeń 27, 2022

27 stycznia 2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na terenie województwa wielkopolskiego, na rok szkolny 2022/2023: do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110.1.5.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia […]

27 stycznia 2022

Komunikat dotyczący organizacji konkursów przedmiotowych

Szanowni Państwo, W związku z opublikowaniem komunikatu Ministerstwa Edukacji i Nauki o nauce zdalnej uczniów klas 5-8 szkół podstawowych informujemy, że konkursy przedmiotowe w województwie wielkopolskim odbywają się zgodnie z terminarzem, ponieważ uwzględniają wszystkie warianty funkcjonowania szkół w okresie pandemii. WAŻNE! Proszę zwracać szczególną uwagę na godzinę rozpoczęcia każdego konkursu! Przypominamy odpowiednie zapisy regulaminów konkursów […]