styczeń 31, 2022

31 stycznia 2022

Pytania i odpowiedzi – rekrutacja

W jakich terminach zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023? Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla województwa wielkopolskiego: do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych określił Wielkopolski Kurator Oświaty Dlaczego rekrutacja wydłuża się […]