styczeń 31, 2022

31 stycznia 2022

Pytania i odpowiedzi – rekrutacja

W jakich terminach zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023? Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla województwa wielkopolskiego: do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych określił Wielkopolski Kurator Oświaty Dlaczego rekrutacja wydłuża się […]

31 stycznia 2022

Kurs kwalifikacyjny – Wychowanie do Życia w Rodzinie

Szanowni Państwo! Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza na kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli posiadających kwalifikacje, w tym przygotowanie pedagogiczne, do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w przepisach Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., […]