luty 2022

28 lutego 2022

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wykład online „Armia Polska – konspiracja antykomunistyczna w Wielkopolsce w 1945 r.” – Poznań, 1 marca 2022 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Poznaj historię jednej z organizacji antykomunistycznych. Czy w Wielkopolsce mogło dojść do współpracy podziemia poakowskiego i narodowego w walce z okupacją komunistyczną? Jak budowano struktury konspiracyjne Narodowych Sił Zbrojnych w […]

28 lutego 2022

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa wielkopolskiego Szanowni Państwo, Działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia […]

28 lutego 2022

Jak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie – rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów

W związku z aktualną sytuacją w Ukrainie Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla nauczycieli i pedagogów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W materiale znalazły się rekomendacje i wskazówki dotyczące zarówno wsparcia polskich uczniów, jak również dzieci z Ukrainy obecnie uczących się w Polsce, a także tych, które dotrą do naszego kraju w wyniku działań zbrojnych […]

28 lutego 2022

Webinarium „Możliwości Programu Erasmus+ w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego”

Dnia 24 lutego 2022 r. Regionalne Punkty Informacyjne Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności działające w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowały webinarium dotyczące „Możliwości Programu Erasmus+ 2021-2027 w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego”. Wydarzenie zostało skierowane […]

28 lutego 2022

Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie

Dnia 25 lutego br. Minister Edukacji i Nauki przekazał dyrektorom szkół i organom prowadzącym informację na temat zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie. W udostępnionym materiale znalazły się także dodatkowe informacje na temat wsparcia nauki uczniów przybywających z zagranicy oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy […]

25 lutego 2022

Wyniki konkursu pilotażowego z muzyki

Szanowni Uczestnicy, informujemy, że zorganizowany po raz pierwszy w historii Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Muzyki dla uczniów szkół podstawowych w Województwie Wielkopolskim zakończył się powodzeniem. Odbył się w roku szkolnym 2021/2022 jako pilotaż w celu rozeznania i zebrania danych m.in. na temat zainteresowania, stopnia zaangażowania uczniów i nauczycieli, stopnia realizacji podstawy programowej, nabytych umiejętności uczniów […]

25 lutego 2022

Baza wolontariuszy do pomocy uchodźcom z Ukrainy – formularz zgłoszeniowy Kuratorium Oświaty

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół, oraz Mieszkańcy województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty, w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, tworzy bazę wolontariuszy gotowych zaangażować się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Każda osoba, znająca język ukraiński, rosyjski lub angielski w stopniu komunikatywnym, która będzie chciała włączyć się w pomoc wolontariacką, może zgłosić się poprzez formularz online […]

24 lutego 2022

Uroczystość nadania imienia Powstańców Wielkopolskich Szkole Podstawowej w Fałkowie

W dniu 16 lutego 2022 roku, w 103. rocznicę zakończenia Powstania Wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł wziął udział w uroczystościach nadania imienia Powstańców Wielkopolskich Szkole Podstawowej w Fałkowie. Poprzez nadanie imienia, szkoła zyskuje własną tożsamość, wyróżniającą ją spośród innych szkół oraz buduje własny system wychowania. To piękny wyraz pamięci i hołdu złożony bohaterstwu i […]

24 lutego 2022

Ważne informacje o kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego nie potwierdza kwalifikacji zawodowych. Urzędowym dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych jest certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną osobie, która zdała egzamin zawodowy. Osoby dorosłe mogą uzyskać/uzupełnić kwalifikacje zawodowe, m.in., poprzez kształcenie  na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez: jednostki organizacyjne systemu oświaty, tj. […]

24 lutego 2022

Podpisanie umowy patronackiej w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach

Dnia 21 lutego 2022 r. wicekurator oświaty Zbigniew Talaga reprezentował Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na uroczystości podpisania umowy patronackiej pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach a ENEĄ S.A. Szkoła na Leśnej dołączyła tym samym do grona szkół, które Grupa Enea objęła swoim patronatem. Powstający nowy kierunek Technik Energetyk jest odpowiedzią władz szkoły […]