luty 8, 2022

8 lutego 2022

Opinia o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe – dotyczy niepublicznej placówki

Wniosek o wydanie opinii składa: osoba prawna lub fizyczna, która chce założyć niepubliczną placówkę: młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Wniosek powinien zawierać: oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby, nazwę i rodzaj placówki, datę rozpoczęcia funkcjonowania placówki, adres siedziby placówki oraz innych lokalizacji […]

8 lutego 2022

Opinia o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe – dotyczy niepublicznej szkoły

Wniosek o wydanie opinii składa: osoba prawna lub fizyczna, która chce założyć niepubliczną szkołę osoba prowadząca niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe zamierzająca rozszerzyć kształcenie o nowy zawód Wniosek powinien zawierać: oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby, nazwę, typ, rodzaj szkoły, datę rozpoczęcia funkcjonowania szkoły, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – […]

8 lutego 2022

Opinia w sprawie zgodności sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Opinia w sprawie zgodności sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z warunkami określonymi w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkółoświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Załączniki Informacja dotycząca wydawania przez […]

8 lutego 2022

Opinia w sprawie likwidacji/przekształcenia szkoły lub placówki, dla której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego

Załączniki Informacja dotycząca wydawania opinii w sprawie likwidacji/przekształcenia szkoły lub placówki, dla której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego Data: 2022-02-08, rozmiar: 217 KB