marzec 16, 2022

16 marca 2022

Publikacja Pierwsze kroki w szkole – Wielkopolski informator edukacyjny dla cudzoziemców

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu opracowały publikację Pierwsze kroki w szkole – Wielkopolski informator edukacyjny dla cudzoziemców. Informator przedstawia to, co najważniejsze w polskim systemie edukacji, również w odniesieniu do naszego regionu. Mamy nadzieję, że pomoże on w adaptacji do nowych warunków życia, a […]

16 marca 2022

Gala nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2021

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej ogłosił laureatów nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2021. Nagroda została ustanowiona, aby uhonorować pracę osób zaangażowanych w profilaktykę zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Nagroda dla Profilaktyka Roku Profilaktyka zachowań ryzykownych oraz problemów zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży to niezwykle istotne zadanie, którego znaczenie wzrosło w trakcie […]

16 marca 2022

Gala Konkursu “Wielkopolska warta Powstania”

W ramach obchodów 103. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Wielopolskie Muzeum Niepodległości zorganizowało konkurs literacki: „Wielkopolska warta Powstania”. Zadaniem uczestników było rozwinięcie myśli przewodniej konkursu w dowolnej formie literackiej (wiersz, opowiadanie, esej, kartka z pamiętnika, reportaż itp.). Nadesłane teksty zostały ocenione w czterech kategoriach wiekowych: uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci oraz seniorzy. […]

16 marca 2022

„Laboratoria przyszłości” – ankieta dla nauczycieli dotycząca propozycji szkoleń wspierających realizację programu

„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia prowadzone będą w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Wsparcie szkół podstawowych przyczyni się do budowania wśród uczniów kompetencji […]