marzec 18, 2022

18 marca 2022

Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu […]

18 marca 2022

Ogólnopolska konferencja – Targi Edukacyjne 2022 #ŚwiatEdukacji

W ramach XXVI Targów Edukacyjnych odbyła się Ogólnopolska konferencja dla dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli w ramach Targów Edukacyjnych #ŚwiatEdukacji Poznań 2022. Pan Zbigniew Talaga, Wicekurator Oświaty reprezentował na tym wydarzeniu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie działalności placówek doskonalenia nauczycieli, także w kontekście włączania do polskiego systemu oświaty dzieci i młodzież Uchodźców z […]

18 marca 2022

Pismo Ministra Zdrowia dotyczące systematycznych badań bilansowych wykonywanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie przekazujemy pismo Ministra Zdrowia, w którym przypomina, że wszystkie dzieci i młodzież, mają prawo do bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym do okresowych testów przesiewowych i kompleksowych bilansów zdrowia.   Załączniki List Ministra Zdrowia do rodziców i opiekunów Data: 2022-03-18, rozmiar: 136 KB