marzec 22, 2022

22 marca 2022

Leśna szkoła z klimatem – program ekologiczny

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Minister two Edukacji i Nauki oraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zapraszają do udziału w programie  „Leśna  szkoła z klimatem”. Inicjatywa ta, zainaugurowana w czerwcu 2021 r., służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. Głównym założeniem programu jest podniesienie świadomości prośrodowiskowej wśród dzieci przez realizację zajęć dydaktycznych na łonie […]