marzec 28, 2022

28 marca 2022

Zespół do spraw cudzoziemców Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Informacji dla rodziców dzieci i uczniów obcokrajowców dotyczących opieki i kształcenia w przedszkolach i szkołach udzielają pracownicy Kuratorium Oświaty w Poznaniu w godzinach 8.00 – 18.00: Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Miasta, powiaty, gminy 1. Karolina Adamska starszy wizytator 780 386 020 miasto Poznań, powiaty: poznański, gnieźnieński, międzychodzki, obornicki, szamotulski, średzki, śremski, wrzesiński oraz […]

28 marca 2022

„Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030” – postępowanie przetargowe Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło postępowanie przetargowe w ramach programu „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030”. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów dla uczniów i nauczycieli oraz przeprowadzenie pilotażu w ramach działań edukacyjnych na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowania postaw prozdrowotnych, a także promocji zdrowego stylu życia. Zamówienie obejmuje również wdrażanie Edukacyjnego Programu dla Zdrowia w Szkołach. W […]

28 marca 2022

Informacje CKE o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym dla zdających – obywateli Ukrainy

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej informacje o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym dla zdających – obywateli Ukrainy. Materiały są dostępne w języku polskim i ukraińskim. W dokumentach opublikowanych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej określono najważniejsze zasady przeprowadzania, w tym dostosowania warunków i form przeprowadzania, w 2022 r. egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego dla […]