kwiecień 5, 2022

5 kwietnia 2022

Edukacja najmłodszych w zakresie udaru mózgu

W Polsce zainicjowany został międzynarodowy projekt FAST Heroes, którego celem jest edukacja najmłodszych w zakresie udaru mózgu, jego objawów i koniecznych działań ratujących życie najbliższych. Będzie on realizowany w szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Wystarczy wejść na stronę internetową i zarejestrować się, by korzystać z atrakcyjnych treści i gier. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Oksfordzkim z udziałem […]

5 kwietnia 2022

Zawiadamianie o wyjeździe zagranicznym uczniów organizowanym przez publiczne szkoły i placówki

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018, poz. 1055) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr […]

5 kwietnia 2022

Nowe wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nowe zalecenia przygotowano także dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku […]