kwiecień 8, 2022

8 kwietnia 2022

Zgłoszenie zmiany numeru wyodrębnionego rachunku bankowego

Szanowni Państw Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie województwa wielkopolskiego Dotyczy: zgłoszenia zmiany numeru wyodrębnionego rachunku bankowego Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy, przekazywanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu wojewódzkiego. Podstawą ich przekazania jest umowa zawarta pomiędzy ministrem a wojewodą – Umowa NR   DF.IV.323.15.1.2022 z 15 marca 2022 […]

8 kwietnia 2022

„Poznaj Polskę na sportowo” – przedsięwzięcie MEiN i PZPN

Jeszcze przed wakacjami przekażemy 10 mln zł na wyjazdy sportowe dla uczniów trenujących piłkę nożną w klubach zrzeszonych w Polskim Związku Piłki Nożnej. To kolejna odsłona pilotażowego przedsięwzięcia MEiN „Poznaj Polskę”. Poznaj Polskę” to już nie tylko wyjazdy edukacyjne uczniów, poznawanie Polski i jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. […]