kwiecień 19, 2022

19 kwietnia 2022

Wykaz laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – rok szkolny 2021/2022

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2021/2022 Podstawa prawna: • art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1082), • § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia […]

19 kwietnia 2022

Ułatwienia w procesie edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy – rozporządzenie MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziło kolejne ułatwienia w procesie organizacji kształcenia, wychowania oraz opieki dzieci i młodzieży z Ukrainy. 11 kwietnia br. zostało opublikowane znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w tym zakresie. W znowelizowanym rozporządzeniu w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy zostały ujęte kwestie dotyczące m.in.: klasyfikacji […]

19 kwietnia 2022

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – 2022

Wojewoda Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej, z województwa wielkopolskiego w 2022 roku. Wniosek Załączniki Ogłoszenie konkursu Data: 2022-04-19, rozmiar: 582 KB Załącznik nr 1 Data: 2022-04-19, rozmiar: 46 KB Pobierz wszystkie pliki