kwiecień 20, 2022

20 kwietnia 2022

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 2022

Załączniki Pismo przewodnie Data: 2022-04-26, rozmiar: 74 KB Tabela wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Data: 2022-04-20, rozmiar: 14 KB Pobierz wszystkie pliki