kwiecień 2022

13 kwietnia 2022

Przepisy określające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów

8 kwietnia br. Sejm RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zawiera on m. in. przepisy wprowadzające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach. Projekt został przekazany do rozpatrzenia przez Senat RP. Obecnie trwają prace senackie nad nowymi regulacjami. Przewiduje się, że ustawa zostanie uchwalona i podpisana […]

13 kwietnia 2022

Fizyka dla nieletnich – materiały edukacyjne dla nauczycieli fizyki

„Fizyka dla nieletnich – doświadczenia” (www.underage.pro) – pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, to materiały przeznaczone dla nauczycieli fizyki, przedmiotów zawodowych oraz dla uczniów fizyki z klas 7-8 szkół podstawowych, młodzieży z klas 1-4 liceów oraz 1-5 techników, a także ze szkół zawodowych. Dostępne są już filmy pokazujące 100 doświadczeń z całego zakresu nauczania […]

13 kwietnia 2022

Materiały edukacyjne dotyczące zasad dbania o zdrowie zębów

Szanowni Państwo, na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zostały zamieszczone materiały edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli dotyczące zasad dbania o zdrowie zębów. Materiały dla nauczycieli mają formę schematu zajęć edukacyjnych nt. dbania o zdrowie zębów, które mogłyby zostać wykorzystane w pracy z uczniami. Propozycje zajęć adresowane są odrębnie dla uczniów klas I-III […]

8 kwietnia 2022

Zgłoszenie zmiany numeru wyodrębnionego rachunku bankowego

Szanowni Państw Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie województwa wielkopolskiego Dotyczy: zgłoszenia zmiany numeru wyodrębnionego rachunku bankowego Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy, przekazywanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu wojewódzkiego. Podstawą ich przekazania jest umowa zawarta pomiędzy ministrem a wojewodą – Umowa NR   DF.IV.323.15.1.2022 z 15 marca 2022 […]

8 kwietnia 2022

„Poznaj Polskę na sportowo” – przedsięwzięcie MEiN i PZPN

Jeszcze przed wakacjami przekażemy 10 mln zł na wyjazdy sportowe dla uczniów trenujących piłkę nożną w klubach zrzeszonych w Polskim Związku Piłki Nożnej. To kolejna odsłona pilotażowego przedsięwzięcia MEiN „Poznaj Polskę”. Poznaj Polskę” to już nie tylko wyjazdy edukacyjne uczniów, poznawanie Polski i jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. […]

7 kwietnia 2022

Europejski Rok Młodzieży 2022

2022 rok został ustanowiony Europejskim Rokiem Młodzieży! W związku z tym Komisja Europejska, Narodowe Agencje Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, Biura Eurodesk oraz Biura Kreatywnej Europy zachęcają do aktywnego uczestnictwa w jego obchodach.   A hasło, jakie promuje Komisja Europejska, brzmi: Voice Your Vision! 2022 jest rokiem specyficznym, w którym podnosimy się z pandemii, […]

5 kwietnia 2022

Edukacja najmłodszych w zakresie udaru mózgu

W Polsce zainicjowany został międzynarodowy projekt FAST Heroes, którego celem jest edukacja najmłodszych w zakresie udaru mózgu, jego objawów i koniecznych działań ratujących życie najbliższych. Będzie on realizowany w szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Wystarczy wejść na stronę https://pl-pl.fastheroes.com/ i zarejestrować się, by korzystać z atrakcyjnych treści i gier. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Oksfordzkim z udziałem […]

5 kwietnia 2022

Zawiadamianie o wyjeździe zagranicznym uczniów organizowanym przez publiczne szkoły i placówki

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018, poz. 1055) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr […]

5 kwietnia 2022

Nowe wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nowe zalecenia przygotowano także dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku […]