maj 6, 2022

6 maja 2022

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie nadania tytułu honorowego profesora oświaty w 2022

Uprzejmie informuję, że Wielkopolski Kurator Oświaty zdecydował o przekazaniu do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty przedłożonych wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty: Pani Hannie Szeląg, Pani Joannie Kostrzewie, Pani Annie Rogackiej. Skierowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty powyższych wniosków do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie jest równoznaczne z nadaniem tytułu honorowego profesora oświaty. Zgodnie […]