czerwiec 8, 2022

8 czerwca 2022

Rekrutacja do Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, jednostka podległa Ministerstwu Edukacji i Nauki rozpoczął rekrutację na kolejny rok szkolny do szkół w systemie kształcenia na odległość – do Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej. Misją ORPEG jest kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości wśród młodych Polaków przebywających poza granicami kraju. Odbywa się […]

8 czerwca 2022

Poznański Przystanek Historia

Centrum Edukacyjne IPN w Poznaniu zaprasza w czerwcu 2022 roku na premierę cyklu wydarzeń w poznańskim Przystanku Historia. Każdy kolejny tydzień miesiąca poświęcając odpowiednio spotkaniu z filmem, dokumentem, historią i książką. Otwarte we wrześniu 2020 roku Centrum Edukacyjne IPN w Poznaniu – „Przystanek Historia” zostało zaplanowane jako nowoczesna, multimedialna przestrzeń do działań edukacyjnych. Została ona […]

8 czerwca 2022

Konferencja „Mobilność edukacyjna – współpraca w programie Erasmus+”

Dnia 7 czerwca 2022 r. w ramach działającego w Kuratorium Oświaty w Poznaniu Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE odbyła się Wojewódzka Konferencja „Mobilność edukacyjna oraz Partnerstwa na rzecz współpracy w programie Erasmus+, Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe”. Podczas spotkania omówiona została też diagnoza  „Niemiecko-polska współpraca w zakresie kształcenia  i szkolenia zawodowego” oraz „Współpraca międzynarodowa w szkołach […]