czerwiec 13, 2022

13 czerwca 2022

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wsparcie dzieci z Ukrainy

Zgodnie z przepisami Prawa oświatowego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest organizowane od chwili wykrycia niepełnosprawności, a więc obejmuje okres od pierwszych miesięcy życia do rozpoczęcia nauki w szkole. Zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, który wydaje  opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, powinien rozstrzygnąć, czy z posiadanej dokumentacji w sposób jednoznaczny wynika, że u […]

13 czerwca 2022

Uroczystość wręczenia stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Podczas czwartkowej (9 czerwca 2022 roku) uroczystości w Sali Celichowskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, uczniowie i absolwenci szkół z całej Wielkopolski otrzymali z rąk Wicewojewody Wielkopolskiego Beaty Maszewskiej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Roberta Gawła dyplomy przyznania stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021. Stypendium Ministra Edukacji i Nauki […]