lipiec 13, 2022

13 lipca 2022

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi lub nauczycielowi tej jednostki, przedłużenia powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, powierzenia stanowiska dyrektora nowo zakładanej jednostki systemu oświaty Załączniki Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty […]