sierpień 1, 2022

1 sierpnia 2022

Przedłużenie terminu! Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – Innowacja 2022”

Zachęcamy nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Kierunek – Innowacja 2022”. Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2020/2021 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2021/2022. Konkurs „Kierunek – Innowacja” jest skierowany do nauczycieli publicznych i […]

1 sierpnia 2022

78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – świętujmy razem!

Pokazy filmu „Kartka z powstania” zrealizowanego w technologii wirtualnej rzeczywistości, wspólne śpiewanie powstańczych piosenek, materiały edukacyjne dotyczące sierpniowego zrywu to tylko wybrane inicjatywy przygotowane z okazji 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego! Powstanie Warszawskie w podstawie programowej Tematyka Powstania Warszawskiego jest stałym elementem edukacji historycznej. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej uczestniczą w świętach narodowych i innych […]