sierpień 2, 2022

2 sierpnia 2022

Edukacja dla bezpieczeństwa – rozporządzenia podpisane

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenia zmieniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. Zmiany zaczną obowiązywać od najbliższego roku szkolnego (2022/2023). W przypadku zajęć ze strzelectwa przewidziany został trwający dwa najbliższe lata szkolne okres przejściowy. Oznacza to, że zmieniona podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa w zakresie […]

2 sierpnia 2022

Wolne miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo Rodzice kandydatów do szkół ponadpodstawowych Kandydaci do szkół ponadpodstawowych Informuję o opublikowaniu na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu informacji o wolnych miejscach w publicznych liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2022/2023. Zestawienie informacji dotyczących wolnych miejsc zostało opracowane na podstawie […]

2 sierpnia 2022

Nowe stanowisko w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych – pedagog specjalny

Od 1 września 2022 r. rozpocznie się wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach m.in. nauczycieli pedagogów specjalnych. W związku z tymi zmianami dookreślono wymagania kwalifikacyjne dla tej grupy nauczycieli. Proponowane zmiany zostały ujęte w projekcje nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od […]